Rada nadzorcza może sprawdzić zarobki konkretnych pracowników

prof. Stanisław Sołtysiński, profesor z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, partner w Kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak
Nieznane, Bartłomiej Zborowski Bar Bartłomiej Zborowski
Stanisław Sołtysiński: Tak, rada nadzorcza może badać dokumenty dotyczące wszystkich dziedzin działalności spółki (art. 219 § 1 i 382 § 1 kodeksu spółek handlowych). Jest oczywiście zobowiązana do zachowania w tajemnicy poufnych informacji, np. tych o wysokości zarobków. Chyba że pozwala je ujawniać ustawa lub zasady ładu korporacyjnego (np. zarobki zarządu). Korzystanie z tych uprawnień nie może jednak być ingerencją w kompetencje zarządu dotyczące warunków zatrudnienia pracowników lub ekspertów, np. poprzez wpływanie na wybór personelu lub doradców.Rada nadzorca wykonuje obowiązki nadzoru kolegialnie, chyba że upoważni na mocy uchwały swojego członka dookreślonych czynności nadzorczych (art. 390 § 1 k.s.h.). Członek rady nie ma prawa żądać dokumentów ani wyjaśnień od zarządu czy pracowników bez upoważnienia rady lub grupy akcjonariuszy, która wybrała go w ramach powołania rady nadzorczej grupami (art. 390 §2 k.s.h.).Członkowie rady nadzorcz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL