fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie każdy może podpisać wypowiedzenie

Wojciech Bigaj, wspólnik w kancelarii Książek Koczur i Wspólnicy
Nieznane
Otrzymałem wczoraj wypowiedzenie umowy o pracę. Podpisane zostało przez osobę, która nie jest moim przełożonym i moim zdaniem nie miała do tego uprawnień.
Czy oznacza to, że wypowiedzenie jest nieważne? Co w tym wypadku powinienem zrobić? Najpierw trzeba ustalić, czy osoba, która podpisała oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, miała zgodnie z kodeksem pracy takie prawo. Reguluje to art. 31 k.p., który mówi, iż czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. W większości firm zasady reprezentacji ustalają akty wewnątrzzakładowe, takie jak regulamin pracy, a w wypadku spółek prawa handlowego wynika to z zasad reprezentacji podmiotu określonych w kodeksie spółek handlowych.Uprawniona osoba może udzielić pełnomocnictwa do wykonywania takich zadań także komuś innemu. Potwierdza to w licznych orzeczeniach Sąd Najwyższy, m.in. w postanowieniu z 12 października 2000 r. (sygn. IPKN536/00). W małych firmach jest to najczęściej właściciel. W dużych przedsiębiorstwach prezesi zarządu udzielają pełnomocnictw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA