fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Forum Wolontariatu Międzynarodowego

Polska jest w Unii Europejskiej liderem pod względem liczby osób wyjeżdżających na wolontariat w ramach programu „Młodzież w działaniu”
Materiały Organizatora
Samodzielność, pewność siebie, współpraca w grupie, wytrwałość, wrażliwość społeczna i międzykulturowa, poznanie innej kultury, nauka języka obcego, znajomi z całego świata, nowe doświadczenia i umiejętności ? to słowa-klucze opisujące korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie wolontariatu międzynarodowego.
Dla młodych ludzi kilkumiesięczna praca wolontariacka za granicą to źródło satysfakcji z robienia czegoś pożytecznego na rzecz innych oraz szansa na świetną przygodę, ale również możliwość pozyskania specjalistycznej wiedzy i kompetencji trudnych do zdobycia w warunkach lokalnych. Potwierdzają to słowa Michała, który pracował jako wolontariusz w Danii:
- Umiejętności zdobyte w trakcie Wolontariatu Europejskiego były zalążkiem kolejnych cennych doświadczeń, których pozytywne skutki będę odczuwał przez lata.
Polacy mają świadomość niematerialnych korzyści płynących z angażowania się w wolontariat międzynarodowy i chętnie korzystają z możliwości wyjazdów zagranicznych np. w ramach Akcji 2. Wolontariat Europejski programu „Młodzież w działaniu”.
Poprzez ten unijny program młodzi wolontariusze otrzymują wsparcie finansowe i merytoryczne. W latach 2000-2009 z możliwości oferowanych przez Akcję 2. skorzystało 2590 młodych Polaków. W samym 2009 r. wysłaliśmy za granicę 376 wolontariuszy. Polska jest w Unii Europejskiej liderem pod względem liczby osób wyjeżdżających na wolontariat w ramach programu „Młodzież w działaniu” (patrz wykres). Jednak wolontariat nie ogranicza się wyłącznie do świata młodych. Istnieje wiele innych programów i możliwości podejmowania za granicą dobrowolnej, nieodpłatnej pracy na rzecz innych ? także dla osób starszych, elektroników, lekarzy, pasjonatów sportu, teatru, socjoterapii itd. Tę wielość i różnorodność aspektów angażowania się w pracę wolontariacką warto promować szczególnie w kontekście obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską, które oficjalnie rozpoczęły się 1 stycznia 2011 r.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji postanowiła zainicjować dyskusję dotyczącą różnorodnych aspektów wolontariatu międzynarodowego, perspektyw rozwoju, zagrożeń oraz wyzwań stojących zarówno przed wolontariuszami, jak i organizacjami ich wspierającymi. Forum Wolontariatu Międzynarodowego, organizowane pod hasłem: „Wolontariat międzynarodowy ? wolontariat dla wszystkich”, odbędzie się 20 stycznia 2011 r. w Warszawie. Debata koncentrować się będzie wokół pięciu zagadnień:
[ul][li]Wolontariat jako źródło kompetencji;[/li]
[li]Wolontariat międzynarodowy dostępny dla wszystkich;[/li]
[li]Prawny i organizacyjny wymiar wolontariatu;[/li]
[li]Lokalny wymiar wolontariatu;[/li]
[li]Geograficzny wymiar wolontariatu.[/li][/ul]
Każdy z powyższych aspektów stanie się przedmiotem dyskusji jednego z pięciu paneli, w których głos zabiorą zarówno przedstawiciele instytucji europejskich i rządowych, jak i działacze społeczni, naukowcy, pracownicy organizacji pozarządowych (również o zasięgu międzynarodowym) oraz wolontariusze.
Całodniowa konferencja w samym centrum stolicy ? w kinie Kinoteka ? organizowana jest pod patronatem Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzyny Hall, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanty Fedak oraz Ministra Spraw Zagranicznych, Pana Radosława Sikorskiego. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w dyskusji o wolontariacie, przede wszystkim w aspekcie międzynarodowym, zapraszamy do zapoznania się z programem Forum i rejestracji za pośrednictwem strony: [link=http://konferencje.frse.org.pl]konferencje.frse.org.pl[/link].
[i]Opracowanie: Anna Samel, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji[/i]
Źródło: Materiały Organizatora
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA