fbTrack

Diety za podróż służbową wolne od potrąceń

- Czy możemy potrącić długi pracownika z jego diety za podróż służbową? Inaczej mówiąc, czy możemy nie wypłacić mu tej diety w związku z jego zobowiązaniami?
Nie. Wprawdzie kodeks pracy nic nie mówi na temat potrąceń z diet i innych należności za podróż służbową, ale w sprawach nieunormowanych każe stosować odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego i przepisy o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. A z kodeksu wynika, że nie podlegają egzekucji "sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych". Zakaz ten wynika z tego, że dieta i inne należności za podróż służbową nie są składnikiem wynagrodzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, a jedynie służą pokryciu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z odbytą przez niego podróżą służbową.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL