fbTrack

Obliczamy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Musisz zapłacić pracownikowi, który przepracuje tylko część miesiąca. Inaczej powinieneś jednak liczyć pensję, gdy w pozostałe dni pracownik chorował, a inaczej, gdy został zatrudniony w trakcie miesiąca
Nie ma kłopotu z pensją za niepełny miesiąc dla osoby wynagradzanej godzinowo, prowizyjnie lub akordowo. Ile wypracuje, tyle zarobi.Trudniej jest z płacą dla tego, kto otrzymuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej. Pieniądze za przepracowane dni w miesiącu liczymy wtedy na dwa sposoby, różniące się dzielnikiem podstawy wymiaru. Raz dzielimy przez 30, a kiedy indziej przez roboczogodziny. Wybór metody zależy od powodu niewykonywania pracy w pozostałe dni miesiąca.Kwestie te regulują szczegółowo § 11 i 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).Przedstawiamy poszczególne sytuacje na konkretnych przykładach.Pierwsza metoda polega na podzieleniu stałej stawki mies...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL