fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Dziennikarka po pracy w archiwum nie straci praw emerytalnych

Pracownik, który miał staż uprawniający do wcześniejszej emerytury dziennikarskiej jeszcze przed 1999 r., nie musi spełniać warunku pracy w tym zawodzie w momencie nabycia uprawnień emerytalnych
Aby uzyskać taką emeryturę, wystarczy, że osiągnie wskazany w przepisach wiek.
Larisa R. pracowała w jednym z ogólnopolskich dzienników, gdzie zdobyła wymagany do uzyskania wcześniejszej emerytury piętnastoletni staż pracy dziennikarskiej. Jednak na dwa lata przed osiągnięciem 55 lat przeniosła się do archiwum. Gdy zwróciła się o przyznanie wcześniejszej emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił jej prawa do tego świadczenia. W momencie składania wniosku emerytalnego pracowała bowiem w redakcji dziennika, ale już nie jako dziennikarka, tylko jako archiwistka.
Larisa R. wróciła wtedy do pracy dziennikarskiej i po dwóch latach ponownie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie wcześniejszej emerytury. Zarówno ZUS, jak i sąd okręgowy rozpatrujący odwołanie od niekorzystnej decyzji zakładu były tego samego zdania. Przepisy rozporządzenia z 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (DzU z 1983 r. nr 8, poz. 43) wyraźnie mówią, że zgodnie z§13 ust. 1 Larisa R. miałaby prawo do tego świadczenia wyłącznie wtedy, gdyby w momencie osiągnięcia 55 lat pracowała jako dziennikarz.
Sąd apelacyjny, do którego trafiła sprawa, powziął jednak wątpliwości w tej sprawie ze względu na przepisy przejściowe, a konkretnie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353). Mówi on wyraźnie, że osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., spełniające warunki ogólnego dwudziestopięcioletniego stażu pracy, w tym stażu pracy w warunkach szczególnych - w tym przypadku 15 lat pracy dziennikarskiej - mają prawo do wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku przewidzianego w przepisach. Pod warunkiem jednak, że cały staż niezbędny do uzyskania wcześniejszej emerytury został wypracowany przed 1 stycznia 1999 r. A tak właśnie było w wypadku Larisy R. Wspomniany przepis, zdaniem sądu apelacyjnego, nic nie mówi o dodatkowych warunkach stawianych w przepisach rozporządzenia z 1983 r. Ze względu na wątpliwości, jakie powstały przy interpretacji przepisów, zwrócił się do Sądu Najwyższego o ich wyjaśnienie.
SN 8 lutego w swojej uchwale uznał, że osoba, która wypracowała staż pracy w szczególnych warunkach i charakterze przed wejściem nowej ustawy emerytalnej 1 stycznia 1999 r., nie musi spełniać wszystkich warunków przewidzianych w rozporządzeniu z 1983 r. Przepisy przejściowe zawarte art. 184 wskazują, że w takich przypadkach wystarczy odpowiedni dla danego zawodu staż wypracowany przed reformą i osiągnięcie teraz odpowiedniego wieku.
-Celem nowej ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która weszła w życie na początku 1999 r., było także uporządkowanie i ujednolicenie zasad nabywania prawa do emerytury - stwierdziła sędzia Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w uzasadnieniu do uchwały SN.
- Te zmiany musiały być dokonywane w sposób ewolucyjny, by zagwarantować osobom, które już wypełniły dotychczasowe wymagania do nabycia wcześniejszej emerytury, prawo do tego świadczenia także pod rządami nowych przepisów (sygn. IIUZP14/06).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA