fbTrack

Jak prowadzić działalność w Grecji

W Grecji szczególnie mile widziani są zagraniczni przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Mogą oni liczyć na wsparcie zarówno centralnych, jak i samorządowych władz greckich. Przysługują im znaczne ulgi podatkowe
Państwo greckie oferuje zagranicznym przedsiębiorcom pomoc w spłacie odsetek od zaciągniętych na działalność gospodarczą kredytów średnio- i długoterminowych. Nie ma też problemów z uzyskaniem ich w greckim banku.Mimo tych wszystkich ułatwień istnieje pewien warunek, od którego zależy możliwość uruchomienia w Grecji własnej firmy. Chodzi o uzyskanie pozwolenia na pobyt i pracę.Polacy wnioski w tej sprawie muszą składać w konsulacie greckim w Warszawie. Należy dołączyć następujące dokumenty:-opis planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności, projekt finansowy, źródła finansowania),-zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne (z urzędu skarbowego oraz ZUS),-dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,-zaświadczenie o niekaralności (z rejestru skazanych).Złożone w konsulacie dokumenty są następnie przesyłane do Grecji, gdzie tamtejsze władze oceniają projekt przedsięwzięcia gospodarczego i podejmują...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL