fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rekompensujemy pracę w sobotę

Monika Wacikowska
Nieznane
Grażyna Ordak
Jako mała i sezonowa firma niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni polecać załodze pracę w soboty. Jak ją zaplanować, aby nie naruszać przepisów i nie narazić się na kary od inspektora pracy?
Pracę w sobotę można polecać tylko wtedy, kiedy pojawią się okoliczności uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych. Warunki dopuszczające takie nadgodziny określa art. 151 kodeksu pracy. Jeżeli szef poleca pracę w takim dniu, musi pamiętać o tym, aby przestrzegać art. 151[sup]3[/sup] k.p. Stanowi on, że załodze należy się inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego i w terminie uzgodnionym z pracownikami.[b]Czy naruszamy przepisy, jeżeli nie możemy w ciągu okresu rozliczeniowego udzielić pracownikom dnia wolnego i wypłacamy im wynagrodzenie za pracę w sobotę łącznie z dodatkami?[/b]Art. 151[sup]3[/sup] k.p. pozwala na tylko jeden sposób rekompensaty. Wolno więc wyłącznie udzielić innego dnia wolnego w zamian za pracę w tzw. wolną sobotę. Jeśli pracodawca go nie da, to - nawet jeżeli wypłaci wynagrodzenie i dodatek - popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. A za to przewidziana jest kara grzywny od 1 do 30 tys. zł. Dnia wolnego szef mo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA