fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

O czym musi pamiętać przedsiębiorca, aby otrzymać unijne dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych nie oznacza jeszcze, że przedsiębiorca otrzyma pieniądze. Może na to liczyć tylko wtedy, gdy zrealizuje projekt zgodnie z postanowieniami umowy. Tę jednak, przynajmniej w pewnym zakresie, można aneksować
Już niebawem przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z funduszy na lata 2007 - 2013. Muszą pamiętać, że nawet jeśli ich projekt zostanie umieszczony na liście projektów rekomendowanych do wsparcia, a potem zawarta umowa o jego dofinansowanie, to wciąż dopiero połowa sukcesu. Beneficjent powinien mieć świadomość ciążących na nim obowiązków wynikających z zapisów umowy. Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów, musi zrealizować projekt zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym.Droga ku rzeczywistemu otrzymaniu wnioskowanego wsparcia obwarowana jest zatem koniecznością spełnienia wielu warunków, związanych w szczególności z osiągnięciem zadeklarowanych wskaźników projektu, prawidłowym ewidencjonowaniem i rozliczaniem poniesionych wydatków, utrzymaniem trwałości projektu oraz odpowiednią jego promocją.Podpisując umowę, beneficjent zobowiązuje się po...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA