fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozliczyć kaucję zatrzymaną przez kontrahenta

Przedsiębiorca, który wpłaca kaucję, nie nalicza kosztów podatkowych. Powinna bowiem być zwrócona po wykonaniu umowy
Z tego samego powodu kontrahent nie wykazuje przychodu.Może jednak zdarzyć się, że nie zwróci kaucji, a wpłacający dokona jej cesji na inny podmiot. Tak było w sprawie opisanej przez czytelnika.- Spółka z o.o. najęła lokal produkcyjny i stosownie do umowy wpłaciła wynajmującemu kaucję zabezpieczającą spłatę czynszu. Po upływie roku, za zgodą obu stron, umowę rozwiązano. Jednak wynajmujący (także osoba prawna) kaucji nie zwrócił, gdyż postawiony został w stan upadłości. Spółka sprzedała kaucję osobie trzeciej za 50 proc. jej nominalnej ceny. Czy przychód ze sprzedaży jest przychodem podatkowym? Czy można zaliczyć do kosztów cenę nominalną kaucji? - pyta czytelnik DF.Dobrze, że spółce udało się sprzedać wierzytelność z tytułu kaucji i odzyskać część pieniędzy. Ale może mieć spore wątpliwości przy rozliczeniu podatkowym.Kaucja zabezpieczająca jest środkiem zabezpieczenia roszczeń wykorzystywanym przy transakcjach handlowych. Zgodnie ze "Słownikiem ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA