fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak są opodatkowane polskie i zagraniczne dywidendy

Nieznane
Polskie firmy nie tylko same wypłacają dywidendy za granicę, ale i otrzymują wypłaty z zysku zagranicznych spółek, w których mają swoje udziały. Wpływy z tego tytułu powoli stają się stałym źródłem ich dochodów. I to znaczącym. Jak prawidłowo rozliczyć dochody z dywidend, aby uniknąć kłopotów z fiskusem, i to nie tylko polskim? Czy wystarczy zapłacić podatek u źródła, aby mieć spokój w Polsce? Czy i jakie znaczenie ma umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdy pieniądze pochodzą z obcego państwa? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania
Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują ujednolicone zasady opodatkowania dywidend o trzymanych przez polskie osoby prawne. Bez względu na to, czy wypłata z zysku pochodzić będzie od innej polskiej spółki, czy od spółek z innych krajów Unii Europejskiej, wypłacona kwota będzie wolna od 19-procentowego podatku.Oczywiście owo zwolnienie podatkowe dla dywidend wypłacanych polskim spółkom przysługuje pod pewnymi warunkami. A mianowicie, aby dochód przez nie uzyskany - z tytułu udziału w zyskach spółki będącej rezydentem w państwie członkowskim UE (w tym także od innej spółki polskiej) - był zwolniony od podatku w Polsce, muszą one posiadać bezpośrednio co najmniej 15 proc. udziałów (akcji) w tej spółce, od której otrzymuje pieniądze. Co więcej, posiadanie owego 15-procentowego udziału w kapitale podmiotu wypłacającego dywidendę musi być nieprzerwane, i to przez okres dwóch lat.Od 1 stycznia 2009 r. minimalna wysokość udziałów (akcji) uprawniająca do zwoln...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA