fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynalazki mają być słabiej chronione

Twórca nowej melodii, filmu czy obrazu korzystać będzie u nas z nieporównywalnie większej ochrony praw autorskich niż np. właściciel patentu i twórca nowego rozwiązania technicznego
Oczywista skądinąd prawda, że twórca twórcy nierówny, nie może prowadzić do zróżnicowania ich praw. A taką sytuację przewiduje uchwalona już przez Sejm ustawa, którą rozpatruje podczas obecnego posiedzenia Senat. Ochroną znacznie mniej intensywną otacza np. twórców nowej techniki niż nowej muzyki.Chodzi o uchwaloną 16 marca nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw. Sejm przyjął ją, by wypełnić istotną lukę w przepisach związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej. Oraz - by wprowadzić dyrektywę UE z 2004 roku.Ustawa ta jest ze wszech miar potrzebna. Sankcje za naruszenie własności intelektualnej długo były różne w różnych państwach Unii. Także u nas nie doszło jeszcze do pełnej harmonizacji prawa krajowego ze wspólnotowym. Brakuje choćby jednolitej regulacji sankcji za naruszenie takich praw. Powoduje to różnice w ryzyku związanym z produkcją pirackich albo podrobionych towarów w państwach człon...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA