Popularne nazwy bez ochrony

Znak towarowy nie może naruszać praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Zdarza się, że jednak taki zostaje zarejestrowany. Wtedy poszkodowany może złożyć do Urzędu Patentowego wniosek o unieważnienie rejestracji przez Komisję Orzekającą.
Z takim właśnie wnioskiem wystąpiła spółka Murbet z Ełku przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Murbet z Lublina. Wykazywała, że zgłoszony przez lublinian w lutym 2000 r. znak Murbet był powszechnie znany, ponieważ od lat istniał w nazwie spółki ełckiej.Pełnomocnik przedsiębiorstwa z Lublina nie dostrzegł w tym żadnego przeciwwskazania do rejestracji. Jak stwierdził, murbet to wyraz gwarowy, popularny zwłaszcza wśród młodzieży. - To prawda, ale tylko wy zarejestrowaliście go, próbując zmonopolizować - usłyszał w odpowiedzi.Kolegium orzekające postanowiło unieważnić prawo ochronne na znak towarowy.Głównym argumentem przemawiającym za takim rozstrzygnięciem było naruszenie interesów innych firm przez uniemożliwienie używania dotychczasowej nazwy (sygn. 14/06).
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL