fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wniosek złożyła osoba nieuprawniona

Zamawiający nie może brać pod uwagę dokumentów, które nie zostały dołączone do wniosku o dopuszczenie do negocjacji.
Konsorcjum starające się o zamówienie na wykonanie oprogramowania komputerowego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z wymogami prawa ustanowiło pełnomocnika. Została nim jedna ze spółek, którą ustanowiono liderem konsorcjum. Spółka ta udzieliła jednak dalszego pełnomocnictwa i ostatecznie pod wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach podpisała się upoważniona przez nią osoba. Tymczasem z pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum nie wynikało umocowanie do udzielania dalszych pełnomocnictw.Konsorcjum tłumaczyło, że upoważnienie to wynikało z innych dokumentów. Na dowód tego przedłożyło umowę konsorcjum, w której rzeczywiście przewidziano możliwość udzielania dalszych pełnomocnictw przez lidera. Chociaż umowy tej nie dołączono do wniosku, zamawiający uznał, że został on podpisany przez uprawnioną osobę.Arbitrzy, do których odwołała się konkurencyjna firma, orzekli, że ministerstwo powinno wykluczyć konsorcjum z postępowani...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA