Z firmy do majątku prywatnego

Bywa, że auto kupione na firmę przestaje być przydatne w działalności i przedsiębiorca podejmuje decyzję o przeznaczeniu go do innych celów. Przepisy nie zabraniają tego, ale trzeba pamiętać o skutkach podatkowych
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może w każdej chwili zdecydować o wykreśleniu pojazdu z ewidencji środków trwałych i przeznaczeniu go na potrzeby osobiste. Nie jest to sprzedaż ani inna forma odpłatnego zbycia, więc nie pojawi się w związku z tym żaden przychód do opodatkowania. Tak też uważają organy podatkowe (zob. np. pismo Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z 15 lutego 2007 r., PB1-415/132/06/EK).Aby udokumentować wykreślenie samochodu z ewidencji środków trwałych i przekazanie go na cele prywatne, wystarczy dokonać odpowiedniej adnotacji w ewidencji środków trwałych, określając dzień zaprzestania używania samochodu jako środka trwałego i przekazania go na potrzeby osobiste. Można też sporządzić oświadczenie o tym przekazaniu.Z chwilą zmiany przeznaczenia auta należy zaprzestać jego amortyzacji (odpisy amortyzacyjne można naliczać tylko do końca miesiąca, w którym samochód został wycofany z ewidencji). Nie trzeba natomiast korygo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL