fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przychód księgowy nie zawsze powstaje w dacie wystawienia faktury

Rozpoznając przychody ze sprzedaży dla celów bilansowych, nie powinniśmy kierować się momentem wystawienia faktury ani nawet otrzymania zapłaty
Za przychody, w świetle ustawy o rachunkowości (uor), uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości (z wyjątkiem wniesienia środków przez właścicieli). O ile sama definicja nie wzbudza wątpliwości, o tyle problemy pojawiają się przy prawidłowym określeniu momentu ujęcia przychodów.W przepisach o podatku dochodowym moment ujęcia przychodów został szczegółowo uregulowany.Co do zasady, zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), za datę powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Przepis ten zastrzega jednocześnie, że ujęcie przychodu nie może nastąpić później niż w dniu wystawienia faktury lub otrzymania zapłaty. Te same zasady znajdziemy w art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop).A jak to wygląda w świetle prawa bilansowego? Regulacje uor nie dają jednoznacznej odp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA