fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Radcowie chcą bronić praw ofiar przestępstw

Radcowie prawni mogą w ograniczonym zakresie być dziś pełnomocnikami pokrzywdzonych w sprawach karnych. W ich gronie pojawił się pomysł zrównania pod względem tych uprawnień z adwokatami
Zgodnie z kodeksem postępowania karnego (art. 88 § 3) radca może być pełnomocnikiem tylko pokrzywdzonych osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i tylko w zakresie roszczeń majątkowych.
Stowarzyszenie Pomocy Prawnej "Stop wyzyskowi" z Olsztyna, zrzeszające prawników pomagających poszkodowanym pracownikom hipermarketów, domaga się zniesienia obydwu ograniczeń. W ten sposób radcowie prawni, których jest trzy razy więcej niż adwokatów, mieliby takie same kompetencje jak ci ostatni. - Przepis ogranicza w praktyce dostęp pokrzywdzonych do profesjonalnych pełnomocników. A przecież, zwłaszcza w postępowaniach przygotowawczych, nie tylko interesy majątkowe, ale i prawa ofiar przestępstw powinny być pod ochroną - mówi radca prawny Lech Obara. Jego zdaniem za postulowaną zmianą przemawiają także przepisy ustawy o radcach prawnych. Jej art. 4 mówi, iż wykonywanie zawodu radcy polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w sprawach o przestępstwa skarbowe. - Wśród wyjątków nie wymienia występowania jako pełnomocnik pokrzywdzonych. Przepisy kodeksu postępowania karnego są zatem niespójne z tą regulacją - podkreśla Lech Obara.
Stowarzyszenie wystąpiło ze swym postulatem do Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort przygotował akurat projekt nowelizacji k. p. k., w tym również art. 88 § 3. Nie idzie on jednak tak daleko. Zakłada tylko usunięcie ograniczenia, jakim jest reprezentacja wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zachowuje jednak drugie - dotyczące roszczeń majątkowych. Odpowiadając na postulat stowarzyszenia, MS stwierdza, że art. 4ustawy radcowskiej to norma o charakterze generalnym określająca ogólne kompetencje zawodowe. Natomiast art. 88 § 2 i 3 procedury karnej to przepisy szczególne, które przewidują, że tylko określone kategorie prawników mogą występować w roli pełnomocników. Rafał Malarski, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, uważa, że rozszerzenie możliwości reprezentacji pokrzywdzonych przez radców byłoby uzasadnione. - Dzisiaj są one ujęte dość wąsko - mówi. - W dostępie do pomocy adwokatów przeszkadza pokrzywdzonym ich ograniczona liczba oraz bariery finansowe. W efekcie mają mniejsze możliwości ochrony swych praw. Masz pytanie do autora, e-mail: i.walencik@rzeczpospolita.pl W zakresie roszczeń majątkowych pełnomocnikiem osoby prawnej innej niż przewidziana w § 2, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, a także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może być również radca prawny. Wersja projektu ministerialnego: W zakresie roszczeń majątkowych pełnomocnikiem osoby prawnej innej niż przewidziana w § 2, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, a także osoby fizycznej może być również radca prawny. Propozycja Stowarzyszenia Pomocy Prawnej "Stop wyzyskowi" Pełnomocnikiem osoby prawnej innej niż przewidziana w § 2, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, a także osoby fizycznej może być również radca prawny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA