Internet

Urzędnicy mogą wysyłać pisma przez Internet

Od jutra administracja publiczna będzie mogła wysyłać pisma do petentów w formie elektronicznej. W praktyce jednak duża część administracji nie jest jeszcze do tego przygotowana
Na doręczanie pism przez Internet pozwalają urzędnikom przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, które obowiązują już od listopada 2005 r. Na razie jednak pozostawały martwe, gdyż brakowało rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych. Wydano je w listopadzie 2006 r., ale ministerstwo celowo ustaliło, że wejdzie w życie z półrocznym opóźnieniem, aby urzędnicy mieli czas na przygotowanie się do kontaktu z petentami za pośrednictwem Internetu. Rozporządzenie wchodzi w życie we wtorek (DzU z 2006 r., nr 277 poz. 1664).
Jednym z największych problemów było ustalenie sposobu, w jaki pisma mają trafiać do obywateli. Jeśli byłyby przesyłane e-mailem, odbiorca mógłby nie potwierdzać ich otrzymania, a jednocześnie poznać treść pism. Powodowałoby to jednak problemy związane chociażby z liczeniem terminów. Dlatego też MSWiA wybrało inne rozwiązanie. - Organ prześle adresatowi jedynie e-maila z informacją, że ten może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego, wraz z adresem internetowym, pod którym pismo to zostało umieszczone. Dopiero wchodząc pod ten adres, odbiorca będzie mógł pobrać pismo, wcześniej uwierzytelniając się w systemie organu oraz potwierdzając własnym podpisem elektronicznym poświadczenie odbioru dokumentu - tłumaczy dr Grzegorz Sibiga, adiunkt w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ocenia, że takie rozwiązanie jest praktyczne. - Budzi ono jednak wątpliwości pod względem prawnym. KPA mówi bowiem o doręczaniu pisma. Zgodnie z rozporządzeniem nie będzie zaś doręczane pismo, a jedynie informacja o tym, w jaki sposób je odebrać - mówi Sibiga.
Również od wtorku petenci zyskają prawo do przesyłania wszystkich podań drogą elektroniczną. Dotychczas mogli to robić za pośrednictwem e-maila, o ile przepisy nie nakazują składania podania według określonego wzoru. Wchodzące wżycie rozporządzenie zobowiązuje organy administracji publicznej do przekazania wzorów e-dokumentów do centralnego repozytorium. Będzie ono prowadzone przez MSWiA i udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Wejście w życie opisywanego aktu wykonawczego nie oznacza, że urzędnicy będą teraz musieli na żądanie obywatela komunikować się z nim drogą elektroniczną. KPA pozostawia to bowiem ich uznaniu. Muszą natomiast przyjmować wszystkie podania przesłane Internetem.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL