Pozywamy zatrudnionego o odszkodowanie i nadpłaconą pensję

Jeśli próba nakłonienia pracownika do dobrowolnej zapłaty długu nie powiedzie się, domagaj się zwrotu przed sądem pracy. Do tego będzie jednak potrzebny prawidłowo sporządzony pozew. Jego wniesienie rozpoczyna proces
Przedstawiamy pracodawcom praktyczne wzory pism procesowych, jakie składają w sporach z pracownikami.  Pozew jako podstawowe pismo wszczynające lub wywołujące postępowanie musi mieć cechy wymagane przez kodeks postępowania cywilnego. Od jego prawidłowej formy i treści zależy dalszy przebieg procesu, a w szczególności jego zakres i wysokość dochodzonych roszczeń.Obowiązkowymi i najważniejszymi składnikami pozwu są:¦ dokładnie określone żądania, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna,¦ przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.Ponadto pozew może zawierać inne, nieobowiązkowe elementy (fakultatywne), np. wnioski procesowe oraz dodatkowe. Do tych ostatnich zalicza się np. zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, o ustanowienie kuratora procesowego dla st...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL