fbTrack

Magistrowie/studenci

Podróże ze zniżką

Nie licząc ulg komercyjnych, studenci - zarówno krajowi, jak i zagraniczni - mogą podróżować taniej, korzystając z transportu publicznego
Dotyczy to podróży PKP i PKS. Studenci do ukończenia 26. roku życia, tak jak dzieci i młodzież od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 24 lat, mogą korzystać (zgodnie z zasadami ogólnymi) z pewnych ulg. Przyznano im 37 proc. zniżki na przejazdy pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi na podstawie biletów jednorazowych, a także 49 proc. zniżki na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi oraz autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej (PKS) na podstawie biletów miesięcznych.
Korzystając z ulgi, należy mieć przy sobie odpowiednie dokumenty, bo bez ich okazania tańsza podróż może się skończyć dla żaka poważnymi kłopotami, ponieważ kontrolujący są nieugięci. Chodzi o legitymację studencką lub legitymację słuchacza kolegium wraz z dowodem osobistym albo innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku - jeżeli nie jest on określony w legitymacjach. Obywatele polscy, którzy nie ukończyli 26 lat i studiują za granicą, mają prawo do korzystania z 37-proc. ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na podstawie biletów jednorazowych. Dokumentami dającymi takie uprawnienie są: > legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą oraz > międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC), okazywana wraz z legitymacją studencką uczelni zagranicznej oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL