Kiedy płacimy na Fundusz Pracy

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne płatnicy są również zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy
Należne składki na ten fundusz wykazują wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalamy od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia do limitu 30-krotności, wynoszącej w przeliczeniu na miesiąc przynajmniej minimalne wynagrodzenie (dla osób w pierwszym roku pracy od przynajmniej 80 proc. wynagrodzenia minimalnego, a wykonujących pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - od co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia).Zdarza się, że zatrudniony nie pracuje cały miesiąc. Należy wówczas ustalić, jaka byłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby pracował cały miesiąc. Jeżeli w wyniku przeliczenia podstawy okaże się, że przychód stanowiący podstawę wymiaru składek byłby równy co naj...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL