Silną pozycję gmin na rynku wywozu odpadów trudno obronić

Gminy coraz częściej przegrywają z prywatnymi firmami śmieciowymi sprawy o dostęp do lokalnych wysypisk. Wyroki sądowe stwierdzają, że trudno im blokować dostęp komercyjnej konkurencji do rynku
Strzegom, Oborniki, Sejny -praktyki stosowane w tych gminach zakwestionował ostatnio Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Strzegomiu znaczącą większość rynku wywozów odpadów komunalnych opanował zakład budżetowy gminy. Prywatne firmy śmieciowe też chciały na tym terenie świadczyć takie usługi, ale nie udało się uzyskać zezwolenia burmistrza. Gmina uzależniała swoją zgodę od spełnienia kilku warunków, m.in. wywożenia odpadów wyłącznie na składowisko znajdujące się na jej terenie. Wrocławska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że te wymagania są niezgodne z przepisami antymonopolowymi, nie przewiduje ich również ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.). Decyzję UOKiK podtrzymał sąd (sygn. XVII Ama108/05).Inaczej było w wypadku Sejn (województwo podlaskie). Jedna z firm chciała z tego miasteczka wywozić śmieci i nieczystości ciekłe. Miasto nie chciało jednak przyjmow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL