fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Kwalifikacje samorządowców na celowniku

Nowe przepisy o ocenach okresowych pracowników gminnych wzbudzają liczne kontrowersje
W DF z 11 kwietnia zamieściliśmy poradnik "Jak na nowo oceniać kompetencje urzędników gminnych". Opisaliśmy w nim nowe zasady sprawdzania kwalifikacji personelu gminnego, określone w rozporządzeniu z 13 marca br. (DzU nr 55, poz. 361). Weszło ono w życie 7 kwietnia. W związku z tym otrzymaliśmy dużo pytań od czytelników.
- W poradniku autorka uzasadnia wprowadzenie nowego modelu ocen kadr samorządowych potrzebą stworzenia wyspecjalizowanej elity. Mają ją głównie stanowić urzędnicy. Nie rozumiem jednego: skoro w strukturach gminnych urzędnicy funkcjonują od 1990 r., to dlaczego poddaje się ich okresowym ocenom dopiero teraz? -pyta czytelnik DF.
Z powodu błędu, jaki popełnił prawodawca u zarania tworzenia ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU nr 142, poz. 1563 ze zm.; dalej: ustawa). Polegał on na poświęceniu większości regulacji wyłącznie pracownikom mianowanym przy równoczesnym ustaleniu bardzo skromnej ich grupy. Na podstawie mianowania są bowiem zatrudniane wyłącznie te osoby, które gmina wymieni w statucie jako obsadzane w tym trybie.
Sytuacja pogorszyła się jeszcze w 1998 r., kiedy to w ogóle nie przewidziano pracowników mianowanych w samorządach powiatowym i wojewódzkim. Nowelizacja art. 17 ustawy z października ubiegłego roku rozszerzyła oceny okresowe również na wszystkie stanowiska urzędnicze. Zasadniczo jest to krok w dobrym kierunku. Szkoda tylko, że tak dużo czasu upłynęło między datą jej wejścia w życie (10 października 2006 r.) a wydaniem rozporządzenia wykonawczego do art. 17 ust. 6. W okresie tym nie można było bowiem dokonywać ocen ani na starych, ani już na nowych zasadach.
- Od 1 września 1975 r. do 15 września 1985 r. jedna z naszych pracownic była zatrudniona w urzędzie gminy na podstawie mianowania. W ramach porozumienia między zakładami przeszła do innego urzędu, w którym pracowała od 16 września 1985 r. Trzymiesięczne wypowiedzenie dostała 29 grudnia ubiegłego roku na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 kodeksu pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi w urzędzie. Podczas wymówienia szef zwolnił ją z obowiązku świadczenia pracy. Czy przysługuje jej odprawa pieniężna i czy za okres od 1 stycznia do końca marca br. przysługuje jej dodatkowe wynagrodzenie roczne?
Prawo do odprawy w razie utraty pracy na skutek likwidacji stanowiska przysługuje również pracownikom samorządowym. W tej sytuacji chodzi o trzymiesięczną odprawę, bo w urzędzie pracowała ponad osiem lat. Prawo do odprawy staje się wymagalne z dniem ustania stosunku pracy.
Przysługuje jej również dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka), ale w wysokości proporcjonalnej do ilości przepracowanych w bieżącym roku kalendarzowym miesięcy. Wprawdzie co do zasady prawo to przysługuje dopiero po przepracowaniu w danym roku sześciu miesięcy, ale to ograniczenie nie dotyczy osób zwalnianych w ramach redukcji z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
Podstawa prawna: art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej
Nowy model weryfikowania kompetencji samorządowców nie jest doskonały. Oto przykłady.
- Pozostała z poprzednich przepisów niezręczność w sformułowaniu, że pracownika zwalnia się "po doręczeniu ujemnej oceny kwalifikacyjnej potwierdzonej ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy".
Zwolnienie następuje tymczasem po doręczeniu drugiej, a nie pierwszej oceny.
- Brak wskazania, jak liczyć termin trzech miesięcy dzielący oceny, gdy pracownik złożył odwołanie od pierwszej. Skoro istnieje tryb odwoławczy, to zwolnienie nie może nastąpić "niezwłocznie" po doręczeniu drugiej negatywnej oceny, lecz dopiero po wyczerpaniu owego trybu.
- W rozporządzeniu z 13 marca nie ma mechanizmu wyłaniania oceny ogólnej z cząstkowych. Nie wiadomo też, czy np. jedna ocena cząstkowa negatywna dopuszcza wydanie ogólnej pozytywnej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA