fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Porządki w nadzorze gminnym i powiatowym

Powiaty i gminy nie będą już ustalały zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej
Pobyt w nich jest bowiem bezpłatny. Do zadań własnych rad powiatów lub gmin będzie należało określanie zasad odpłatności za czas spędzony w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Tak wynika ze znowelizowanej przez Sejm ustawy o pomocy społecznej, która ma charakter doprecyzowujący.Nad ośrodkami interwencji kryzysowej będzie sprawował nadzór starosta z pomocą powiatowego centrum pomocy rodzinie. Nadzorem obejmie on też działalność rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.Pozostałe zmiany usuwają wątpliwości dotyczące obliczania zmiany dochodu, która nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, a tym samym nie powoduje konieczności zmiany decyzji administracyjnej.Tak więc zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w trakcie pobierania świadczenia p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA