fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Społeczności lokalne potrzebują sieci

Władysław Ortyl, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Nieznane
Na budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego w latach 2007 - 2013 zamierzamy przeznaczyć 3,8 mld euro.
Samorządy mogą odegrać znaczącą rolę w udostępnianiu usług teleinformatycznych. Statystyki wskazują, że w 2005 r. inwestycje w technologie informacyjne i komunikacyjne wynosiły u nas 374 euro na głowę mieszkańca, podczas gdy w Unii prawie 1,5 tys. euro. W 2006 r. 45 proc. gospodarstw domowych miało komputer osobisty, a36 proc. dostęp do Internetu, z czego prawie połowę stanowili mieszkańcy dużych miast, a jedynie 19 proc. -obszarów wiejskich.Do tej pory samorządy mogły finansować projekty informatyczne ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 - "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego". Jego budżet na lata 2004 -2008 wynosi 94 mln euro. Najwięcej środków wypłaciły do tej pory beneficjentom województwa: łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz podlaskie. Dobry przykład wykorzystania unijnych środków stanowi gmina Czudec w województwie podkarpackim. Władzom udało się bowiem utworzyć gminną sieć komputerową z wyko...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA