Minimum płacowe zmienia świadczenia

Podniesienie wysokości płacy minimalnej jest istotne nie tylko dla pracowników, ale także np. dla spółdzielców, aplikantów czy nieuczciwych podatników
Decyzja o podwyższeniu w przyszłym roku najniższego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1126 zł już zapadła. Wkrótce w Dzienniku Ustaw ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie. Podwyższenie od 1 stycznia 2008 roku o 190 zł najniższych zarobków dla jednych oznaczać będzie wzrost świadczeń, a dla innych zwiększone wydatki.Zwalniani grupowo dostaną większe odprawy. Mogą je otrzymać w kwocie nieprzekraczającej 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w przyszłym roku najwyższe odprawy wyniosą 16 890 złotych.Pracownicy, dochodzący od pracodawcy roszczeń z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, będą mogli otrzymać wyższe odszkodowania. Od nowego roku zmienią się także kwoty wynagrodzeń osób zatrudnionych, które są wolne od potrąceń. Pracownicy, z których pensji firma potrąci świadczenia inne niż alimenty, powinni otrzymać co najmniej 1126 zł brutto. W przypadku potrącania zaliczek z wynagrodzenia pracownikowi musi poz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL