fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przewodnik po formularzach CIT

Rysuje Paweł Gałka
Nieznane
Podatnicy i płatnicy CIT składają nie mniej deklaracji niż osoby fizyczne. Związane jest to m.in. ze zwolnieniem z podatku dochodów przeznaczonych na preferowane przez ustawodawcę cele. Wiele formularzy przeznaczonych jest także do właściwego rozliczania dywidend. Liczbę tę powiększają dwa rodzaje zeznań składanych przez podatkowe grupy kapitałowe. Omawiamy także informacje o osiągniętych w Polsce dochodach przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w innych krajach. Formularze IFT-1/IFT-1R i IFT-3/IFT-3R dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych, a w deklaracji IFT-2/IFT-2R wykazywany jest zryczałtowany podatek pobrany od podmiotów opłacających CIT.
Formularz ten mogą złożyć podatnicy korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 updop. Oświadczają w nim, że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych na preferowane cele. Dzięki temu mogą uniknąć zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.Formularz CIT-5 należy złożyć osobie prawnej wypłacającej należności nie później niż w dniu wypłaty. Informację tę mogą złożyć m.in.- organizacje pożytku publicznego -oświadczając, że przekażą dochód na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej,- związki zawodowe, społeczno-zawodowe organizacje rolników, izby rolnicze, organizacje pracodawców -oświadczając, że dochody przeznaczą na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Urzędy skarbowe o CIT-5[b] Czy z dywidendy otrzymanej przez związek zawodowy powinien być potrącony ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA