fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Więcej praw, wyższe pensje

Inspektorzy kontroli skarbowej chcą otrzymywać od banków więcej informacji o rachunkach podatników.
Będą mieli szersze uprawnienia i wyższe pensje.Projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy zawiera wiele rozwiązań w tej dziedzinie. Zakłada m.in. poszerzenie kręgu podmiotów, które będą podlegały kontroli. Tak np. nowy art. 3a pozwala inspektorom sprawdzać kontrahentów, którzy na zlecenie beneficjentów pomocy unijnej dostarczają towary i usługi.Inspektorzy chcą też mieć prawo: wydawania decyzji przenoszących odpowiedzialność na osoby trzecie za zaległości podatnika (zmieniany art. 2 ust. 1a oraz art. 4 pkt 9); posługiwania się dokumentami, które uniemożliwią ustalenie ich prawdziwych danych oraz środków, które stosują podczas działań służbowych, jak np. zakup kontrolowany (projektowany art.38 ust. 4 - 6). Mają też zyskać uprawnienia, które zapewnią im większą skuteczność w prowadzonych kontrolach, np. prawo żądania od banków nie tylko informacji o rachunkach podatników, ale i przepływach na nich, o odb...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA