Polski fiskus ogranicza swobodny przepływ kapitału

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - wbrew deklaracjom Ministerstwa Finansów - nie realizują założeń unijnej dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału
Na wstępie warto zauważyć, że w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej z 4 grudnia 2006 r. (IP/ 06/1673) znalazła się informacja o propozycji uchylenia w 2010 r. dyrektywy 69/335/EWG z 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału oraz przypomnienie, że tylko siedem państw (Grecja, Hiszpania, Cypr, Luksemburg, Austria, Polska i Portugalia) z 25 krajów UE kontynuuje to "szkodliwe dla łączenia i rozwoju przedsiębiorstw" obciążenie podatkowe.Odnosząc się do deklaracji Ministerstwa Finansów o zgodności opodatkowania umów spółki i ich zmian podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) z prawem wspólnotowym (patrz DF z 2 sierpnia br.), za niewystarczające należy uznać odstąpienie od opodatkowania podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli jego źródłem są udzielone pożyczki uprzednio opodatkowane PCC (art. 6 ust. 9 pkt 6 ustawy o PCC).Zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 69/335/EWG z podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym należy ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL