Kontrolujący muszą uwzględnić naliczony VAT

Podatnik, który nie składał deklaracji i nie prowadził ewidencji, nie traci prawa do odliczenia VAT naliczonego
Urząd w razie kontroli powinien nakazać mu sporządzenie ewidencji i wtedy jest szansa na odliczenie podatku z posiadanych faktur.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jeśli kupowane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Sformułowana w tym przepisie zasada potrącalności jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcji podatku VAT, zapewniających jego neutralność.Ustawodawca określił co prawda ścisłe terminy rozliczenia podatku naliczonego, jednak w art. 86 ust. 13 przyznał podatnikom prawo do korekty deklaracji (jeżeli nie odliczyli podatku w ustawowym terminie).I nie byłoby problemu, gdyby jednocześnie w art. 86 ust. 15 ustawy o VAT nie znalazł się przepis o odpowiednim stosowaniu art. 81b ordynacji podatkowej. W praktyce oznacza to, że korekty deklaracji składane w okresie od wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego do wydania decyzji określającej ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL