fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z życia samorządów

JEREMIE i JESSICA w Zachodniopomorskim

Zachodniopomorskie projekty kluczowe. Obecnie na liście projektów indywidualnych znajdują się 72 inwestycje. Całkowita wartość wszystkich projektów z tej puli wynosi łącznie prawie 3,1 mld zł, a całkowita maksymalna kwota dofinansowania ze środków unijnych to bez mała 956 mln zł.
Rzeczpospolita
Zachodniopomorskie jako jeden z trzech regionów w Polsce wdraża dwa finansowe projekty unijne
Na wdrażanie obu inicjatyw w ramach programu regionalnego województwo zachodniopomorskie zdecydowało się w 2009 r., choć analizy trwały już od 2007 r. – Rozwój Pomorza Zachodniego uzupełniają dwa innowacyjne instrumenty finansowania zwrotnego – inicjatywy Jeremie i Jessica. Służą one finansowaniu projektów realizowanych przez małe i średnie firmy oraz rewitalizacji miast. Środki z nich są dostępne nawet w sytuacji, gdy wyczerpią się już w programie pieniądze na dotacje bezpośrednie – wyjaśnia Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
[srodtytul]Gdy kończą się dotacje[/srodtytul]
Celem inicjatywy Jeremie jest ułatwienie dostępu do kapitału dla mikro-, małych i średnich firm, ale nie w postaci dotacji, tylko pożyczki lub poręczenia. Udzielają ich specjalne fundusze kapitałowe i poręczeniowe wybrane w konkursach i zasilane środkami z budżetów regionalnych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013. Menedżerem funduszy w Zachodniopomorskiem, jak i w pozostałych czterech regionach wdrażających ten instrument finansowy, jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Województwo na Jeremie przeznaczyło 67,25 mln euro.
[wyimek]1,9 mld zł - to wkład UE w umowach zawartych w Zachodniopomorskiem[/wyimek]
BGK działając jako menedżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego Jeremie, w pierwszych konkursach wyłonił sześciu pośredników finansowych: trzy fundusze pożyczkowe i trzy poręczeniowe. Są to Polska Fundacja Przedsiębiorczości (25 mln zł), Szczeciński Fundusz Pożyczkowy (5 mln zł), Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (10 mln zł), Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych (30 mln zł), Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim (3 mln zł) i Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina (10 mln zł). Pięć już podpisało umowy z BGK, a z jednym toczą się negocjacje (kontrakt ma być zawarty jeszcze w październiku).
Od 18 sierpnia 2010 r. przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm mogą się starać o wsparcie ze środków finansowych Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, a od 5 października u pozostałych pośredników, z którymi podpisano już umowy. Obecnie region i BGK prowadzą prace nad dokumentacją dotyczącą kolejnego konkursu, który ma być ogłoszony jeszcze w tym roku. Ma on wyłonić fundusz, który zajmie się poręczeniami portfelowymi, produktem dedykowanym bankom oraz innym instytucjom finansowym.
To dobre informacje dla przedsiębiorców, gdyż dotacje bezzwrotne na projekty inwestycyjne realizowane w sektorze małych i średnich firm już rozdysponowano i nie zanosi się na ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie. Nowe konkursy dla przedsiębiorstw w kolejnych latach uzależnione są od pojawienia się dodatkowych wolnych środków w budżecie programu.
[srodtytul]Wsparcie dla miast[/srodtytul]
Równolegle region wdraża inicjatywę Jessica. To instrument umożliwiający wykorzystanie części środków unijnych z funduszy strukturalnych w postaci zwrotnych inwestycji (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich. Zachodniopomorskie było trzecim regionem w Unii Europejskiej, który zdecydował się na to rozwiązanie i podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który jest menedżerem Funduszu Powierniczego Jessica. Zachodniopomorskie przeznaczyło na inicjatywę nieco ponad 33 mln euro. W czerwcu ogłoszono konkurs na wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. Oferty złożyło siedem podmiotów, w tym instytucje bankowe. To, kto będzie prowadzić fundusze na terenie województwa, rozstrzygnie się jeszcze w tym miesiącu. Podpisanie umów planowane jest na listopad. Środki mają zostać udostępnione ostatecznym beneficjentom do końca roku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA