fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Miesiąc na wygaszenie mandatu

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Senatorowie chcą skrócenia do jednego miesiąca terminu na podjęcie uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego
Przepisy przewidują, że po wystąpieniu jednej z przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego z art. 190 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A1171B407F71C3604C4BBABDB6756F85?id=170645]ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw[/link] właściwa rada najpóźniej w trzy miesiące od wystąpienia przyczyny w drodze uchwały wygasza mandat.
Jak czytamy w uzasadnieniu do senackiego projektu ustawy nowelizującej te przepisy (druk nr 856), blokuje to objęcie mandatów nowym radnym. Z tychże względów senatorowie przewidują wyznaczenie wojewodzie miesięcznych terminów na wezwanie rady do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu oraz na wydanie zarządzenia zastępczego w razie bezczynności rady.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA