fbTrack

Euro 2012

Szybka ścieżka dla stadionów

Prezydent RP podpisał wczoraj ustawę Euro 2012. Wejdzie w życie z dniem ogłoszenia
Wprowadza ona uproszczoną procedurę wydawania pozwoleń budowlanych i umożliwia zakładanie specjalnych spółek celowych, państwowych oraz miejskich, dobudowy obiektów sportowych.
Listę obiektów związanych z Euro 2012 rząd określi nieco później, ale jest pewne, że obejmie ona zbudowanie Stadionu Narodowego w stolicy (obowiązek rządu), jak również obiektów w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Skrócenie procedury ma nastąpić dzięki natychmiastowej wykonalności wszelkich decyzji administracyjnych wydawanych w związku z przedsięwzięciami Euro2012. Odwołania będą musiały być rozpatrzone w ciągu 14 dni. Zamówienia publiczne skorzystają z bardziej liberalnej drogi, przewidzianej już obecnie dla tzw. usług priorytetowych. Senatorowie nie zgłosili zastrzeżeń do art. 21 ustawy, który ją wprowadza. Jak informowaliśmy, jest on niezgodny z prawem wspólnotowym i może doprowadzić do zablokowania inwestycji przez ETS (szerzej: "Szybkie przetargi tylko na papierze" "Rz" z 14 września 2007 r.).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL