fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gminy mogą dofinansowywać niepubliczne przedszkola

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Gminy mogą wnosić wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez podmioty prywatne, które prowadzą niepubliczne przedszkola - uważa RIO w Szczecinie
Zdaniem RIO nie ma przeszkód prawnych, żeby niepubliczne przedszkole, które ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu unijnego, wskazało jako wkład własny do projektu dotacje otrzymane z gminy.
Szczecińskie RIO przypomina jednocześnie, że gmina może przekazywać pieniądze niepublicznym przedszkolom, w trybie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175841]ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)[/link], wyłącznie w formie dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących tej placówki.
Źródło: Regionalne Izby Obrachunkowe
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA