fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kontrakt menadżerski - decyduje treść umowy

Rzeczpospolita
O zaliczeniu umowy zawartej przez podatnika do kontraktów menedżerskich powinna przesądzać nie nazwa umowy przyjęta przez jej strony, ale jej rzeczywista treść
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Admnistracyjny w Łodzi w wyroku z 2 września 2010 r., I SA/Łd 691/10 [/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Naczelnik urzędu skarbowego określił T.K. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalił, że podatnik uzyskał przychody z działalności gospodarczej, na które składały się przychody z usług menedżerskich (na podstawie umów z klubami piłkarskimi).Przychody te strona opodatkowała według stawki 19 proc. zgodnie z art. 30c ustawy o PIT jako przychody z działalności gospodarczej. Urząd to zakwestionował. Nie pomogło odwołanie do izby skarbowej. Sprawą zajął się sąd.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA orzekł, że skarga zasługuje na uwzględnienie.Przypomniał, że zgodnie z art. 13 pkt 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link] za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzani...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA