fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Rada chce mieć wpływ na dyrektora krakowskiej szkoły

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Krajowa Rada Sądownictwa ma mieć wpływ i baczenie na wszystko, co dotyczy wymiaru sprawiedliwości
[b]Nowe uregulowanie prawne przewidzieli dla Krajowej Rady Sądownictwa senatorowie. Ich projekt całkiem nowej ustawy o Radzie właśnie trafił do pierwszego czytania w Sejmie. Rada dostanie nowe kompetencje, zmieni się sposób jej działania i stosowane procedury[/b].
Do kompetencji Rady, obok dotychczasowych, należeć będzie opiniowanie programów szkolenia w aplikacji ogólnej i sędziowskiej, wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i wyrażanie opinii w sprawie powołania dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zmieni się też ocenianie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie.
Zanim Rada się do tego zabierze, musi się starannie przygotować. Najpierw powoła zespół (trzech do pięciu sędziów), a on rozpatrzy i oceni kandydaturę. Potem zarządzi głosowanie. Z zasady ma być ono jawne, chyba że zespół podejmie uchwałę o utajnieniu głosowania. Kiedy na wakat zgłosi się więcej niż jeden kandydat, zespół opracuje listę wraz z rekomendacjami. Przy ustalaniu kolejności na liście zespół będzie się kierował przede wszystkim oceną kwalifikacji kandydatów, ale uwzględni też: doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje oraz opinię kolegium właściwego sądu, a także ocenę odpowiedniego zgromadzenia ogólnego sędziów.
W przygotowywanej ustawie o Radzie pojawi się też nowa możliwość: [b]sędzia poddany badaniu stanu zdrowia i zdolności do pełnienia urzędu, ale negatywnie oceniony przez lekarza, będzie miał szansę zgłosić sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS[/b]. Dostanie dwa tygodnie na wyrażenie sprzeciwu.
Poprawki czekają także postępowanie o przeniesienie w stan spoczynku. Jeśli wniosek zostanie złożony ze względu na zmianę ustroju sądów lub zmianę granic okręgów sądowych, trzeba będzie do niego dołączyć dokumenty potwierdzające zmiany i powody, dla których sędziego nie przeniesiono do innego sądu.
[ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/10/06/chca-decydowac-o-szkoleniu-i-aplikacji/#respond]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA