Firmy muszą płacić opłatę produktową

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Firmy wprowadzające na polski rynek towary w opakowaniach muszą rozliczać się corocznie z recyklingu i odzysku odpadów po nich
Oznacza to konieczność uiszczania opłaty zwanej produktową lub przynajmniej przesłania sprawozdania marszałkowi województwa. Wynika to z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C71E36066419E8B8A7C8B5B1F2821B6B?id=185746]ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 90, poz. 607 ze zm.)[/link].[b]Uwaga![/b] Sprawozdanie składa się do 31 marca za rok poprzedni. Jeżeli wynika z niego, że firma nie osiągnęła odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, oznacza to konieczność uiszczenia w tym samym terminie opłaty na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.[srodtytul]Kto podlega przepisom[/srodtytul]Regulacje związane z opłatą produktową dotyczą przedsiębiorców, w rozumieniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=345827]ustawy o swobodzie działalności gospodarczej[/link] wprowadzających na tery...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL