Komandytariusz płaci PIT jak wspólnik spółki jawnej

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Przychody komandytariusza z udziału w spółce uzyskującej przychody z kontraktów menedżerskich podlegają opodatkowaniu według skali
[b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał (sygn. III SA/Wa 1208/10)[/b], że przychody komandytariuszy z udziału w spółce komandytowej osiągającej dochód na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze nie podlegają opodatkowaniu według art. 30c ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FC20E722F11E6FF508E2BB18D9F5792E?id=346580]ustawy o PIT[/link]. Stosuje się do nich podatek według skali.WSA oparł się na [b]uchwale poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FPS 10/09)[/b]. Zgodnie z nią bez względu na to, czy umowy menedżerskie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, czy też nie, przychody z tytułu ich wykonywania zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i są opodatkowane według jednakowych zasad. Wyłączają one możliwość kwalifikowania przychodów z takich umów jako pochodzących z działalności gospodarc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL