fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Stypendium zagraniczne może być zwolnione z podatku

Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Wsparcie przyznawane uczniom może być nieopodatkowane
Będzie tak i wówczas, gdy pobierają je w czasie nauki na zagranicznej uczelni. Zastosowanie będą miały tu zwolnienia z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DAECC636DFC449B7DA00C4B5514678D1?id=346580]ustawy o PIT[/link]. Potwierdził to minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17 304.
Jakie to zwolnienia? Między innymi dla stypendiów otrzymywanych na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym, a także doktoranckich przyznawanych na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym oraz innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce. Zwolnione są także świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia pochodzące ze środków własnych szkół i uczelni.
Oczywiście z tych preferencji można skorzystać po spełnieniu dodatkowych, wymienionych w ustawie o PIT warunków.
Jak podkreślił minister finansów, [b]zwolnienia dotyczą także świadczeń otrzymywanych w związku z odbywaniem stypendium w zagranicznej placówce przyznanych przez polskie podmioty[/b]. Nie ma znaczenia to, czy dana placówka pochodzi z kraju unijnego, czy spoza UE.
Zwolnienia obejmują także stypendia i inne świadczenia pomocy materialnej otrzymane od zagranicznych podmiotów, pod warunkiem że spełniają przesłanki określone w polskich przepisach. Przykładowo, mają zastosowanie do stypendiów otrzymanych na podstawie obowiązujących w innym państwie przepisów regulujących stopnie naukowe i tytuły naukowe.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA