Zasady wypłaty określa regulamin zfśs

www.sxc.hu
[b]W lipcu br. zmarł tragicznie jeden z pracowników naszej firmy. Jego żona zwróciła się do nas – działając w imieniu dwójki małoletnich dzieci zmarłego pracownika – o wypłatę zapomogi ze środków zfśs z uwagi na bardzo trudną sytuację życiową. Czy możemy wypłacić zapomogę dzieciom zmarłego pracownika?[/b]Zasady i warunki przyznawania pomocy materialnej ze środków zfśs zawsze określa pracodawca w regulaminie funduszu uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi, a gdy one nie działają – z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Oznacza to, że regulamin zfśs powinien określać:- sytuacje, których wystąpienie uzasadnia ubieganie się pracownika i innych osób uprawnionych o zapomogę,- wysokość zapomogi – uzależnioną od indywidualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (dochodowej) osoby uprawnionej, której ma być przyznana pomoc (zapomogi nie powinny być przyznawane w jednakowej wysokości),- częst...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL