fbTrack

Sprzedaż oleju opałowego na nowych zasadach

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Od 1 września zmieniają się warunki sprzedaży tych wyrobów. Doprecyzowano m.in. obowiązki sprzedawców
Ustawodawca w dalszym ciągu usiłuje zapewnić taki system obrotu, który z jednej strony byłby szczelny i nie pozwalał na nadużycia, a z drugiej da odpowiednie narzędzia do ręki sprzedawców, tak aby mogli oni zapobiegać sytuacjom, w których nieuczciwość nabywców ostatecznie prowadzi do obciążenia sprzedawcy[srodtytul]Dane na oświadczeniu[/srodtytul]Dlatego w art. 89 ust. 6 pkt 1 i ust. 8 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ADEE2CBD46698754C4EAD6AEF2434AB4?id=296270]ustawy akcyzowej[/link] doprecyzowany został wymóg podawania na oświadczeniach o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego danych nabywcy z uściśleniem, że chodzi o takie dane, jak: nazwa, adres siedziby lub zamieszkania, NIP i REGON w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, NIP, PESEL.Zgodnie z nowym art. 89 ust. 15 pkt 1 lit. g dane, o których tu mowa, należy również wskazać w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL