fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kodeks pracy dział dziewiąty - zatrudnianie młodocianych

www.sxc.hu, Jak Jakub Ostałowski
Grażyna Ordak
Przedstawiamy redakcyjny komentarz do artykułów 190 - 205 kodeksu pracy dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych
[srodtytul]ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE[/srodtytul][srodtytul]Art. 190. Definicja młodocianego[/srodtytul][b]§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.[/b][b]Komentarz:[/b]Młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła jeszcze 18. Gdy nie ma kwalifikacji zawodowych, podpisujemy z nią umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. W pozostałych przypadkach wolno ją zaangażować do wykonywania prac lekkich (patrz komentarz do art. 200 [sup]1[/sup] i kolejne k.p.).Zasadniczo młodocianego, który nie przekroczył jeszcze 16 lat, nie możemy zatrudniać. Od tej reguły są jednak wyjątki określone w art. 304 [sup]5[/sup] k.p. oraz w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=167717]rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA