fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak się wybronić przed płaceniem dwa razy

www.sxc.hu
Można się ustrzec przed egzekucją zasądzonej należności w razie wykazania, że została ona już uregulowana
[b]Z uchwały Sądu Najwyższego z 21 lipca 2010 r. (III CZP 47/10) [/b]wynika, że już po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu można w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego, opierającego się na art. 840 § 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link] (k.p.c.), udaremnić egzekucję, jeśli zarzut spełnienia świadczenia został w jakiejkolwiek formie zgłoszony w toku sprawy, w której orzeczenie to zostało wydane.[srodtytul]Pozew po zapłacie[/srodtytul]Przyczyną wniesienia sprawy, w związku z którą powstało zagadnienie prawne wyjaśnione w tej uchwale, jest nakaz zapłaty z kwietnia 2008 r. wydany przeciwko Zbigniewowi Sz. Sąd przyznał nim znaczne kwoty firmie Ultimo Portofolio Investment SA z siedzibą w Luksemburgu.Zbigniew Sz. nie wniósł formalnych zarzutów, jednakże w piśmie skierowanym do sądu po otrzymaniu nakazu wyraźnie zaznaczył, że żądanie jest bezzasadne, b...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA