fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sposób przeliczania danych w walucie i skutki upadłości spółki zależnej

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
[srodtytul]Jaki kurs przyjąć[/srodtytul]– W tym roku nabyliśmy udziały w jednostce zagranicznej. Dane wykazywane przez spółkę zależną są istotne. Będziemy zmuszeni sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jak przeliczyć dane ze sprawozdania spółki zagranicznej i jak ująć je w sprawozdaniu skonsolidowanym?Prowadzimy księgi zgodnie z MSR.Zasady przeliczania wyników finansowych oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek działających za granicą, włączonych do sprawozdań finansowych jednostki w drodze konsolidacji reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”.MSR 21 rozróżnia:- walutę funkcjonalną – jest to waluta podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana spółka prowadzi działalność,- walutę sprawozdawczą – w której sprawozdanie finansowe jest prezentowane.Waluta funkcjonalna jest ustalana oddzielnie dla poszczególnych spółek grupy kapitałowej.Wyniki i sytuację finanso...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA