fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Koniec rozbieżności w orzeczeniach

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski
Przepis odmawiający podatnikom prawa do oprocentowania odsetek od nieistniejącej zaległości jest niekonstytucyjny
Tak orzekł [b]Trybunał Konstytucyjny 21 lipca 2010 r. (sygn. SK 21/08)[/b] po wcześniejszym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dwóch skarg konstytucyjnych małżonków – Marii i Gabriela Rokickich.[srodtytul]W obronie praw i wolności[/srodtytul]Chodzi o art. 72 § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0225AF77B5195717149C68B4C8674B19?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] w brzmieniu obowiązującym do 4 czerwca 2001 r., który nie przewidywał oprocentowania odsetek za zwłokę zapłaconych od nieistniejącej zaległości podatkowej. W efekcie fiskus zwracał tylko nadpłatę z odsetkami, ale te odsetki od zaległości już bez oprocentowania.Skarżący twierdzili, że ten sposób naruszał zasady Konstytucyjne zapisane w art. 77 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 konstytucji RP. Wczoraj dowiedzieli się, że mieli rację.Co ciekawe, wątpliwości co do tego, że zaskarżony przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą, miał nie tylko...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA