fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Pomniki przyrody ustanawia i znosi rada

Fotorzepa, Robert Walczak
W naszej gminie znajduje się dębowa aleja, która powinna być uznana za pomnik przyrody. Podobno decyzję w tej sprawie podejmuje gmina. Do którego z jej organów (wójta czy rady) najlepiej zgłosić wniosek w tej sprawie?
O ustanowieniu oraz zniesieniu pomnika przyrody decyduje rada, podejmując uchwałę. Dlatego też postulaty w tej kwestii najlepiej jest kierować właśnie do tego organu.
Jedną z najstarszych form ochrony przyrody są pomniki przyrody. Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
W proces gospodarowania pomnikami przyrody włączona jest rada gminy. Może ona – w drodze uchwały:
- ustanowić pomnik przyrody (i jednocześnie określić nazwę, położenie czy szczególne cele obszaru),
- znieść pomnik przyrody.
Uchwała o zniesieniu pomnika przyrody podejmowana jest w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono daną formę przyrody lub w razie realizacji inwestycji celu publicznego czy zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Ponadto rada gminy powinna dokonywać uzgodnień realizacji inwestycji celu publicznego w stosunku do pomnika przyrody oraz innych prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody. Wskazać należy, że same projekty w sprawie ustanowienia bądź zniesienia pomnika przyrody wymagają uzgodnienia z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Podkreślić należy również, że uchwały rady gminy ustanawiające pomnik przyrody jako podjęte w sprawie z zakresu administracji publicznej mogą stanowić przedmiot zaskarżenia do sądu administracyjnego.
[i]Autor jest prawnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Skotarczak Dąbrowski Olech s.c.
Podstawa prawna:
– art. 44 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6438BB072A39DAEC2D0B16A01C7BD430?id=324407]ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA