fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

koszt utrzymania pensjonariusza podstawą obliczania dotacji

ROL, Marian Zubrzycki
W jaki sposób należy określić wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu domu opieki społecznej przez organizację pożytku publicznego?
Zadania z zakresu pomocy społecznej są wykonywane przez organy administracji samorządowej. Mogą być także zlecane do realizacji innym podmiotom, niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowym warunkiem zlecenia zadania jest przeprowadzenie konkursu ofert, w którym należy wskazać wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
W jaki sposób tę kwotę ustalić? W opisanym w pytaniu przypadku należy mieć na względzie przede wszystkim art. 65 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, który nakazuje przy kierowaniu osoby tego wymagającej do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) czy starostę, odpowiednie stosowanie przepisów obowiązujących w stosunku do publicznych domów pomocy.
Podstawowym wyznacznikiem wysokości środków, jakie powinny być przeznaczone na osobę kierowaną do ośrodka pomocy społecznej, jest średni miesięczny koszt utrzymania, o którym mowa w art. 60 ust. 2 pkt 2 omawianej ustawy. Wskaźnik ten stanowi również podstawę do ustalania indywidualnej odpłatności za pobyt w domu opieki oraz wyliczenia dotacji, jaką jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z budżetu państwa na realizację tego zadania.
Wynika z tego, że wskaźnik ten może być również podstawą przy określaniu wysokości środków, jakie jednostka samorządu terytorialnego chce przeznaczyć na realizację przez podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych zadania polegającego na prowadzeniu domu opieki społecznej.
[i]Podstawa prawna:
– art. 60 ust. 2 pkt 2 i art. 65 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=02F3867C8F8B9BA7C3E4B28DEDBF3BAC?id=328904]ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA