fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Bruksela rozliczy Polskę z powodzi

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Rząd ma dwa miesiące na poinformowanie Komisji Europejskiej o tym, jak zamierza wdrożyć dyrektywę powodziową
Komisja Europejska zwróciła się do Polski z żądaniem przestrzegania przepisów unijnych z zakresu ochrony środowiska. Prawo dotyczące zapobiegania powodziom powinno wejść w życie w listopadzie 2009 r. ale do tej pory Polska się z tego nie wywiązała.
Zgodnie z procedurami UE w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego jeżeli Polska nie udzieli zadowalających wyjaśnień Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego. Komisja przewiduje, że w nadchodzących dekadach wzrośnie ryzyko występowania powodzi w Europie i zwiększą się rozmiary powodowanych przez nie szkód gospodarczych.
Dyrektywa wymaga od państw członkowskich przeprowadzenia do 2011 r. wstępnej oceny ryzyka mającej wskazać dorzecza oraz związane z nimi obszary nadbrzeżne, na których występuje zagrożenie. Następnie, do 2013 r., państwa członkowskie powinny sporządzić dla tych obszarów mapy ryzyka, a do 2015 r. ustanowić plany zarządzania nim. Mapy ryzyka mają służyć prewencji, ochronie i gotowości do akcji ratunkowej.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA