fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Do 15 lipca trzeba złożyć sprawozdania

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Termin przekazania rocznych sprawozdań finansowych do KRS to 15 dni od dnia ich zatwierdzenia
Ponieważ termin zatwierdzenia minął 30 czerwca (dla spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym), czas na złożenie koniecznych dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym mija 15 lipca.Poza rocznym sprawozdaniem finansowym kierownik jednostki składa w KRS opinię biegłego rewidenta – jeśli podlegało ono badaniu, a także odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.W przypadku spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych), spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych kierownik składa także sprawozdanie z działalności.Kierownik jednostki sporządzającej sprawozdanie uproszczone (po spełnieniu warunków określonych w art. 50 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C4D974F1FF1A718DEDF174AA6983D419?n=1&id=324433&wid=347265]ustawy o rachunkowości[/link]) zamiast opinii bie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA