fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jubileuszówka tylko po spełnieniu wszystkich warunków

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Pracodawca może przyznać pracownikowi nagrodę jubileuszową, jeśli ten w dniu jej nabycia spełnia wszystkie wymagane warunki do jej otrzymania
[b]Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 3 lutego 2010 r. (II PK 199/09)[/b].W analizowanej przez sąd sprawie pracownik w latach 1994 – 2006 był zatrudniony w zakładzie, gdzie obowiązywał układ zakładowy pracy. Akt ten przewidywał zasady przyznawania nagród jubileuszowych.Zgodnie z jego postanowieniami prawo do takiej gratyfikacji przysługiwało osobom z dziesięcioletnim zakładowym stażem pracy. Przy czym dodatkowym kryterium było posiadanie co najmniej 20-letniego łącznego stażu pracy.Pracownikowi dziesięcioletni okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy upłynął 31 marca 2004 r. Natomiast 20-letni okres zatrudnienia skończył mu się 1 września 2005 r. Jednak firma odmówiła mu wypłaty nagrody, twierdząc, że po dziesięciu latach pracy w firmie nie posiadał 20 lat ogólnego stażu pracy. Ten ostatni nastąpił później niż zakładowy.Podwładny odwołał się do sądu pierwszej instancji. Jego żądanie zostało oddalone. Sprawa trafiła do sądu drugiej instancji....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA